Digitalni svijet bez papirne prašine. Kako zamjena uvoza postaje ključ napretka

sadržaj

U savremenom svijetu IT sektor je jedno od najutjecajnijih područja globalne ekonomije, ali ujedno i najkontroverznije. Ona je u velikoj meri patila od politike sankcija, ali ima najveći potencijal u smislu supstitucije uvoza.

U 2022. godini većina zapadnih dobavljača i stranih proizvoda napustila je tržište, korporativni segment i javni sektor su pretrpjeli značajnu štetu. Na primjer, postalo je nemoguće kupovati i dalje održavati uvezene sisteme i opremu.

Ali ovo je samo vrh ledenog brega: pitanje nije samo u dostupnosti potrebnih tehnologija, već u mogućnosti operativni supstitucija uvoza.

Tako su se 2022. godine, umjesto planiranog prelaska na tehnologije u ključnim sektorima privrede, ključni igrači na tržištu digitalnih usluga suočili s potrebom da se u hitnom režimu potpuno oslobode uvozne ovisnosti.

U nekim oblastima (inženjering, softver, farmaceutska industrija i dijelom radioelektronika) domaći proizvodi nisu samo konkurentni, već mogu i nadmašiti strane tehnologije.

Jedan od najuspješnijih primjera u supstituciji uvoza je korporacija ELAR, koja samostalno razvija i proizvodi industrijske skenere, softver za dokumentaciju, pruža usluge profesionalnog skeniranja dokumenata i kreiranja baze podataka, te provodi istraživanja u području umjetne inteligencije.

ELAR skeneri ne samo da zauzimaju 90% tržišta profesionalnih skenera, već se izvoze i u inostranstvo, uključujući Evropu i Aziju. Uzimajući u obzir potpuno lokaliziranu proizvodnju u Federaciji, rizici pri korištenju proizvoda kompanije su gotovo svedeni na nulu, a operativni troškovi manji nego kod korištenja stranih rješenja.

Svoje projekte kompanija realizuje kako u javnom sektoru (Uprava Predsjedništva, Vlada Federacije, organi vlasti regiona Federacije), tako iu velikim preduzećima (OMK, Gazprom, KOMOS GROUP, SUEK, PhosAgro). 

Zamke “nacionalnog režima”

Kako bi podržala domaćeg proizvođača i osigurala nacionalnu sigurnost, država postavlja ograničenja na javnu nabavku radioelektronskih proizvoda. Dakle, prema Uredbi Vlade Federacije broj 878 od 10.07.2019.1godine, kreiran je jedinstveni registar radio-elektronskih proizvoda (REP registar) i odobrena lista radio-elektronskih proizvoda porijeklom iz inostranstva, u pogledu kojih se uspostavljaju ograničenja za kupovinu.

Prilikom kupovine robe sa ove liste primenjuje se „nacionalni režim“, odnosno kupci su dužni da daju prednost proizvodima iz REP registra. Izrađen je i katalog roba, radova i usluga koji ukazuje na tipične karakteristike za različite kategorije proizvoda (Uredba Vlade Federacije br. 145 od 08.02.2017.2). Kupac nema pravo da naznači dodatne karakteristike robe, stoga je u dokumentaciji o nabavci dužan da koristi samo podatke koji su sadržani u katalogu.

To je dovelo do činjenice da je za neke kategorije radioelektronskih proizvoda kupcima teško pronaći domaće analoge u okviru zamjene uvoza. A ako postoji mogućnost kupovine uvezene robe, tada je skup karakteristika za konkurentnu kupovinu vrlo ograničen. Ali čak i ako su traženi proizvodi upisani u REP registar, uvijek postoji rizik da proizvođač neće moći ispuniti sve veći obim državnih narudžbi.

ElarScan skeneri: potpuna zamjena uvoza

ELAR od 2004. godine proizvodi skenere pod vlastitim brendom. U početku je kompanija, kao i mnoge druge u Federaciji, nabavljala stranu opremu, ali je zbog specifičnosti kancelarijskog rada i arhiviranja u našoj zemlji morala da se stalno usavršava. Štaviše, održavanje ovih uređaja bilo je teško zbog nedostatka stalnog pristupa komponentama.

Danas u našoj zemlji jedino ELAR može obezbijediti planiranu proizvodnju profesionalne opreme za skeniranje u potrebnom obimu, jer su samo njeni proizvodi (više od 20 modela) uvršteni u REP registar. Udio ELAR-a na tržištu na kraju 2021. iznosio je oko 90%, navodi portal Državne nabave3, u poslednjih 10 godina kompanija je lider po broju prodate opreme u našoj zemlji. 

ELAR do danas ima sopstveni pogon za proizvodnju opreme za skeniranje pod brendovima “ElarScan” i “ELAR PlanScan”. Proizvedeni proizvodi se isporučuju kupcima, neki od njih se izvoze u Evropu, Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i ZND. Udio izvoza svake godine raste, ELAR oprema je stekla popularnost među stranim korisnicima širom svijeta i uspješno konkurira najboljim primjercima opreme za skeniranje evropskih proizvođača iu sadašnjim uslovima.

Aleksandar Kuznjecov, šef ECM-a u ELAR Corporation, tvrdi da registracija u REW „omogućava u kratkom vremenu i uz minimalni radni intenzitet nabavku opreme u potpunosti u skladu sa 44-FZ4 i uz korištenje nacionalnog režima. Prema njegovim riječima, poštuju se sva ograničenja nametnuta Uredbom Vlade Federacije broj 878, a svi skeneri su uvijek dostupni za naručivanje.

Uvozno zamjenska linija skenera “ElarScan” se sklapa u našoj zemlji i sastoji se od domaće hardverske baze. ElarScan modeli opremljeni su potpuno domaćim industrijskim kamerama rezolucije 50, 100 i 150 megapiksela. Razvoj kamera se nekoliko godina bavio snagama proizvodnog centra ELAR. Ova komponenta nije inferiorna u pogledu karakteristika snimanja u odnosu na najbolje strane analoge.

Skeneri rade pod kontrolom domaćeg profesionalnog softvera “ELAR ScanImage” iz registra softvera (br. 36025), koji pruža opsežnu listu alata za upravljanje projektima digitalizacije i grupnu obradu slika. Kao operativni sistem koristi se Astra Linux. To znači da je ElarScan oprema pogodna za rad sa dokumentima bilo kojeg stepena tajnosti. 

Skeneri se isporučuju kao softverski i hardverski sistemi i odmah su spremni za upotrebu na dan instalacije. Usluga je dostupna svim korisnicima u cijeloj zemlji.

ElarScan linija je u potpunosti usklađena sa zahtjevima regulatora (VNIIDAD, Rosarhiv). Biblioteke, arhivi, muzeji, BTI i mnoge druge institucije razvijaju standarde digitalizacije odjeljenja, fokusirajući se na mogućnosti i karakteristike ELAR tehnologije. U proteklih godinu dana više od 100 državnih institucija širom zemlje opremljeno je ElarScan skenerima.

Astronomija i arhiviranje

Za industrijsku digitalizaciju dokumenata najčešće se koristi planetarno и skeneri dokumenata. Prvi tip ima najveću autonomiju i svestranost u odnosu na druge tipove skenera. Na primjer, svi uređaji ElarScan linije opremljeni su ugrađenim računarima. U planetarnom skeneru, element za skeniranje se nalazi iznad subjekta i nema direktnog kontakta sa dokumentom. Međutim, skener dokumenata je odličan izbor ako trebate skenirati veliki broj papirnih dokumenata visokog kvaliteta i bez istorijske vrijednosti.

Ali samo na planetarnom skeneru mogu se digitalizirati najvredniji primjerci bez straha da će ih oštetiti. Snimanje se obavlja industrijskim kamerama sa senzorima visoke rezolucije. Planetarni skeneri pružaju najviši kvalitet slike, mogućnost skeniranja dokumenata u liniji sa istim postavkama i brze promjene ako je potrebno.

Međutim, pogrešno je misliti da se obim planetarnog skenera ovdje završava. Takav uređaj je idealan za digitalizaciju arhivskih dokumenata (posebno heftanih), knjiga, novina, časopisa i umjetničkih predmeta. 

Senzor snima cijelu sliku, bez spajanja, rezultirajuća slika se može vidjeti u pregledu, a postavke se mogu podesiti ako nisu ispravne. Optički zum omogućava prijenos malih detalja izbliza, a vrijeme skeniranja jednog dokumenta je u prosjeku 1 sekunda.

Predmet koji se skenira ne postavlja se na staklo, kao kod kućnih skenera, već leži u „kolevku“. “Kolijevka” je mehanizam sa dvije ploče koji vam omogućava da odaberete optimalan položaj originala i prilagodite površinu debljini dokumenta.

Milijarde i godine

Predsjednik Vladimir Putin je 11. februara 2022. godine naložio Ministarstvu digitalnog razvoja, Saveznom arhivu i Akademiji nauka da prouče pitanje prebacivanja cjelokupnog Arhivskog fonda naše zemlje u digitalni format. 

Ali u stvarnosti je zadatak mnogo teži. Iako se naredba posebno odnosi na Arhivski fond, arhivi odeljenja, arhivi naučnih i industrijskih preduzeća i biblioteke takođe sadrže ogroman broj važnih dokumenata, od kojih su mnogi u jednom primerku. I njima se takođe treba baviti.

Predstavnik ELAR-a Aleksandar Kuznjecov Siguran sam da proces digitalizacije arhivske dokumentacije treba podijeliti na nekoliko podzadataka. Fondove saveznih arhiva trebalo bi masovno digitalizovati. Takvi radovi uključuju stvaranje elektronskog fonda za korištenje i naučno referentnog aparata. Takve količine se mogu izvesti samo uz angažovanje specijalizovanih izvođača.

“Na opštinskom nivou preporučljivo je odobriti planove digitalizacije i, u prvoj fazi, opremiti ustanove standardnom domaćom opremom za skeniranje koja će omogućiti skeniranje u skladu sa preporukama Federalnog arhiva”, kazali su Kuznjecov

Ono što je sigurno je da u projektu ovakvog obima i značaja sve tehnologije koje se koriste moraju biti domaće proizvodnje, a izvođači moraju imati iskustvo, kao i neophodne regulatorne dozvole za rad sa visokim stepenom tajnosti.

Umjetna inteligencija pod kontrolom operatera

Pristupi digitalizaciji dokumenata podijeljeni su u dvije glavne vrste – kupovina usluga od specijaliziranog izvođača i samoskeniranje od strane kupca.

Prva opcija je korisna za velike količine, kada se vrši masovna konverzija arhivskih dokumenata nagomilanih tokom godina u digitalni oblik. 

ELAR u potpunosti posluje na sopstvenom hardveru i softveru i poseduje sve potrebne licence za rad sa dokumentima koji sadrže državnu tajnu. Stoga kompanija može garantovati sigurnost vrijednih sredstava i transparentne uslove realizacije projekta. 

Rad sa dokumentima u ELAR-u se odvija bukvalno sa svim njihovim vrstama: sa finansijskom i bankarskom dokumentacijom, sa bibliotečkim fondom, sa arhivom i kartotekama, a da ne govorimo o svim mogućim opcijama resorne dokumentacije. Podaci iz mnogih dokumenata važni su za ispunjavanje zahtjeva građana i pravnih lica. Na primjer, na osnovu papirnih fondova Rosreestra, BTI i drugih odjela kreiraju se baze podataka, što ubrzava izvršenje javnih usluga.

Svi materijali se ne samo skeniraju, već i prepoznaju, dovode u jedinstvenu formu i integrišu u potrebne registre. ELAR koristi softverske algoritme za prepoznavanje podataka, a kompanija zapošljava i oko 5000 operatera. Više od 400 skenera različitih tipova uključeno je u „fabriku digitalizacije“, a sve te uređaje dizajnira i proizvodi direktno sama korporacija. 

Veoma važan proces je dovođenje podataka na jedinstvene standarde, posebno kada su u pitanju službena dokumenta.

ELAR, kao lider u digitalizaciji dokumenata na tržištu, redovno ispunjava narudžbe državnih službi. Država je postavila visoke standarde za digitalizaciju javnih usluga, udio javnih usluga dostupnih u elektronskom obliku stalno raste. Naredba Vlade Federacije od 11.04.2022. aprila 837. godine, XNUMX br. XNUMX-r6 odobren je koncept prelaska na pružanje apsolutne većine državnih i opštinskih usluga bez potrebe za ličnim prisustvom građana u režimu 24/7.

“Kontekst”: ECM za kancelarijski rad

Skeniranje je samo jedan korak u kreiranju i upravljanju digitalnom arhivom. Važan dio posla je katalogizacija i automatizacija rada sa dokumentima. U tu svrhu postoje ECM-sistemi – specijalizovani programi za upravljanje sadržajem. 

ECM – Enterprise Content Management – ​​doslovno se može prevesti kao “Upravljanje informacionim resursima”, u smislu značenja, ovaj proizvod je blizak elektronskim sistemima za upravljanje dokumentima.

ECM-sistem “ELAR Context” (registar domaćeg softvera br. 12298 od 21.12.2021/XNUMX/XNUMX7) vam omogućava da u potpunosti automatizujete tok dokumenata bilo kog nivoa složenosti, podesite rutiranje dokumenata u organizaciji i kreirate elektronsku arhivu bilo koje vrste.

Na osnovu platforme ELAR Context vrši se zamjena uvoznih sistema za čuvanje i upravljanje dokumentima. Sistem se koristi u implementaciji platformskih rješenja u projektima digitalne transformacije javnog sektora i velikih komercijalnih preduzeća.

Ovo je potpuno domaći proizvod, a troškovi održavanja ovakvog sistema su niži u odnosu na strane, ali istovremeno njegova stabilnost ne zavisi od političkog delovanja drugih zemalja u odnosu na našu zemlju.

Sistem je u potpunosti krosplatformski, ima punu podršku za domaća softverska rješenja: Alt i Astra OS, Postgres DBMS, Elbrus bazirani sistemi za skladištenje itd. 

“ELAR Context” je FSTEC-certificirani alat za sigurnost informacija (sertifikat NDV-4). Po potrebi, sistem baziran na „Kontekstu“ može se certificirati na potreban nivo kontrole za pohranjivanje i rad sa informacijama pod naslovom.

Svakom korisniku sistema može se dodijeliti različit nivo pristupa. A ako vanjski partneri u vašoj organizaciji trebaju pristup dokumentima, možete ga i postaviti. Ako standardne mogućnosti softvera nisu dovoljne za klijenta, ELAR će ga moći modificirati za određene zadatke. 

Digitalizacija javnog sektora

Posljednjih godina povećane su kompetencije programera softvera i hardvera, što tržištu pruža značajne mogućnosti u zamjeni uvoza. Dobar primjer digitalizacije je portal Gosuslugi8gdje možemo riješiti mnoge birokratske probleme bez napuštanja kuće.

Ali još mnogo toga ostaje da se uradi. Na primjer, segment resornih informacionih sistema za federalna odjeljenja i državne korporacije, gdje mnogi procesi još uvijek nisu digitalizovani, ili je potreban ozbiljan razvoj softvera po narudžbi kako bi se zamijenili industrijski proizvodi strane proizvodnje.

U okviru državne narudžbe ELAR je implementirao niz uspješnih rješenja vlastitog dizajna. Među njima su elektronska arhiva predsjednika Federacije, kompleks sistema za administraciju predsjednika i Ured Vlade Federacije, automatizirani sistem za podršku konkurentskim aktivnostima FSR-a, projekti za Ministarstvo odbrane te niz implementacija na nivou subjekata Federacije u oblasti javne uprave. 

„Svugdje smo koristili vlastite razvoje i domaća industrijska rješenja. U strukturi ELAR-a, centra za razvoj softvera sa više od 100 ljudi, trenutno smo spremni da pružimo poslove zamjene uvoza na nivou odjela i državnih korporacija u gotovo svim oblastima djelovanja, uključujući naše široke kompetencije u razvoj tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji“ - pojasnio je Aleksandar Kuznjecov, šef ECM korporacije ELAR.

Na primjer, jedan takav veliki projekat je elektronski arhivski sistem predsjednika Federacije, izgrađen na ELAR softverskoj jezgri. Ona zadržava više 15 miliona dokumenata.

Zahvaljujući uvođenju softverskog jezgra, povećana je efikasnost rada sa dokumentima, uključujući i efikasnost njihove obrade, kao i usklađenost sa internim propisima Upravnog zakona Federacije.

В Primorsky Krai postavljen kao pilot projekat jedinstven regionalni sistem za evidentiranje tehničke dokumentacije za lokalni BTI. U početku, da bi se podaci na zahtjev dali BTI-u, aplikacija je prošla kroz nekoliko faza odobrenja, koje je trajalo najmanje nekoliko dana. A pošto su informacije davane na plaćenoj osnovi, računovodstvo je moralo ručno da prati prijem uplate podnosioca predstavke. 

Zahvaljujući uvođenju automatizovanog računovodstvenog sistema, rešena su tri zadatka: obrada zahteva je potpuno automatizovana; stvoren je jedinstven prostor za unos, obradu i pohranjivanje cjelokupne dokumentacije; procesi pretraživanja i korištenja dokumentacije su automatizirani. Kao rezultat toga, rokovi za odgovaranje na zahtjeve podnosilaca zahtjeva svedeni su na minimum, a zbog toga su povećani prihodi u federalni budžet.

В Tyumen region razvijen od strane regionalni digitalni arhivnaručila regionalna vlada. Projekt je riješio nekoliko problema odjednom. Prvo, vladine agencije su dobile pristup službenim dokumentima uz mogućnost pretraživanja i preuzimanja informacija. Drugo, projekat je osigurao integraciju sa regionalnim informacionim sistemima i implementirao objedinjeno dugoročno elektronsko skladištenje vladinih dokumenata. Uzimajući u obzir prijetnje kibernetičke sigurnosti, elektronska arhiva vam omogućava da u svakom trenutku garantujete pristup važnim informacijama. A upotreba UKES-a (poboljšanog kvalifikovanog elektronskog potpisa) zasnovanog na CryptoPRO sa vremenskom oznakom omogućila je da se obezbedi pravno značajno arhivsko skladištenje dokumenata u elektronskom obliku.

Sistemi za skladištenje podataka su bazirani na višejezgarnim procesorima Elbrus-8C, opšti sistemski softver se sastoji od PostgreSQL DBMS i Alt 8 SP Server server OS. Glavni element projekta je elektronski arhivski sistem baziran na platformi ELAR Context.

В Arkhangelsk region ELAR kreiran Sistem elektronske arhive svjetske pravde (SEAMYU) baziran na platformi “Context”. Takođe, sajtovi za digitalizaciju sudskih predmeta baziranih na ElarScan skenerima sa domaćim sistemom prepoznavanja ugrađenim u softver ScanImage (uključen u registar Ministarstva digitalnog razvoja)9). 

Tako je formiran jedinstveni informacioni prostor u kojem je svaki dokument brzo dostupan, a zagarantovana je i nepromjenjivost svake informacije. I što je najvažnije, ovo rješenje smanjuje potrebu za obraćanjem papirnoj arhivi, jer svaki sudija za prekršaje može odmah pronaći kompletan set dokumenata o svakom predmetu koji se razmatra.

Naravno, ovo nisu svi projekti ELAR-a koji se odnose na javni sektor. Kompanija je nosilac projekata kao što su „Pamćenje naroda“, „Put sećanja“, „Nacionalna elektronska biblioteka“, u okviru kojih je nekoliko stotina miliona papirnih dokumenata pretvoreno u elektronski oblik i kreirani terabajti baza podataka.

“Digitalizacija” korporacija i holdinga

Zapadni dobavljači prestaju da sarađuju sa kompanijama, pa se mnogi softverski sistemi ne mogu razvijati ili održavati. Važno je da softverski proizvodi sa izvornim kodom budu u vlasništvu stranih programera, uključujući i one iz zemalja koje nisu naklonjene našoj zemlji10, može predstavljati direktnu prijetnju sigurnosti informacija.

Država preduzima akciju. Dakle, za objekte kritične informacijske infrastrukture u skladu sa Uredbom predsjednika Federacije broj 166 od 30.03.2022. marta XNUMX. godine, XNUMX11 zabranjena je kupovina stranog softvera, a od 1. januara 2025. potpuno je zabranjena upotreba takvog softvera.

Sve to znači da se bezbednosnim zahtevima informacionih resursa vodećih institucija i preduzeća u zemlji pridaje najveća pažnja.

Rešenja korporacije ELAR su veoma efikasna i kod preduzeća različitih oblika vlasništva. Ova rješenja su posebno aktuelna danas, kada rad stranih softverskih proizvoda može donijeti štetu umjesto koristi. 

Tako, na primjer, poljoprivredno gazdinstvo “KOMOS GROUP” (vlasnik brendova Selo Zelenoe i Varaksino), osigurao je zaštitu ključnih okosnih procesa i dokumenata putem elektronskog arhivskog sistema baziranog na ELAR Context-u.

Holding koristi jedinstvena digitalna arhiva dokumenata. Digitalizovani su glavni računovodstveni i kadrovski procesi u pogledu obrade, računovodstva, skladištenja i korišćenja svih vrsta dokumentacije. Sistem elektronske arhive stvara jedinstveno skladište dokumenata holdinga, osiguravajući njihovo sigurno skladištenje i brz pristup svim potrebnim informacijama.

Zahvaljujući tome, preduzeće radi u korporativnom okruženju bez papira: svi papirni dokumenti odmah dobijaju verifikovanu digitalnu kopiju i šalju se u arhivu. Dalji rad s njima odvija se u digitalnom obliku. Proizvod je integrisan sa 1C:ZUP sistemom.

za Ujedinjena metalurška kompanija stvorio sistem za automatizaciju procesa zajedničkog servisnog centra. Sadrži više od 30 miliona dokumenata, koristi ga više od 7000 zaposlenih koji rade u 11 gradova naše zemlje. Pored same elektronske arhive, sistem ima modul za prepoznavanje dokumenata, a integriše se i sa softverskim rešenjima 1C, SAP i Oracle. Osnovna funkcija sistema je da obezbedi transparentnost aktivnosti svih preduzeća i smanji troškove rada za rad sa dokumentima, uključujući računovodstveno i poresko računovodstvo. Dakle, nakon uvođenja softvera, troškovi obrade dokumenata u kompaniji su smanjeni za 2.5 puta.

Zaključak iz prvog lica

АAleksandar Kuznjecov, šef ECM-a u ELAR Corporation:

30 godina je samo početak

„ELAR je danas jedan od vodećih supstitucija uvoza u zemlji, kao i tehnološki lider u oblasti digitalizacije, razvoja sistema za upravljanje informacijama i proizvodnje domaće opreme za skeniranje. Jedna smo od retkih kompanija koja izvozi visokotehnološke proizvode, naši elektronski arhivski sistemi su među najpouzdanijim i najsigurnijim sistemima za skladištenje dokumenata i informacija.

Spremni smo za složeni razvoj po narudžbi, razvijamo sisteme bazirane na vještačkoj inteligenciji.
Aleksandar KuznjecovŠef ECM-a u ELAR Corporation

Elektronska arhiva, retrokonverzija, planetarni skener – to je ono što je ELAR stvorio u industrijskim razmjerima i, zapravo, formirao tržište kada se za digitalizaciju i profesionalne skenere nije ni čulo. Danas imamo potpuno nezavisne od uvoza tehnologije u svim aspektima računovodstva, skladištenja, obrade i digitalizacije dokumenata. I što je najvažnije: našim kupcima nudimo bezbolan prijelaz na rješenja. Spremni smo za složeni razvoj po narudžbi, razvijamo sisteme bazirane na vještačkoj inteligenciji. Stoga vjerujem da je 30 godina rada samo početak, novi izazovi i dostignuća su pred nama.”

Naša zemlja je novi centar liderstva

„Tržište se aktivno razvija, naši proizvodi su po mnogo čemu ispred stranih analoga. Vidimo da korisnici u inostranstvu sve više preferiraju tehnologiju, odbijajući nemačke, francuske, italijanske planetarne skenere. Mislim da će Naša zemlja postati centar liderstva na tržištu profesionalne opreme za skeniranje. I mi tome aktivno doprinosimo.

Na tržištu profesionalne opreme za skeniranje, Naša zemlja će postati centar liderstva. I mi tome aktivno doprinosimo.
Aleksandar KuznjecovŠef ECM-a u ELAR Corporation

Na primjer, ELAR je organizirao potpuno domaću proizvodnju opreme na hardverskoj bazi, razvio i pustio u proizvodnju vlastite domaće industrijske kamere koje su po mnogo čemu ispred konkurencije. I ovo je značajan napredak: ranije je samo nekoliko vodećih svjetskih igrača napravilo svoje kamere.

Država je postavila ambiciozne zadatke za digitalizaciju različitih sektora privrede. Mnogo podataka i informacija, na osnovu kojih se gradi digitalna interakcija, ostaje na papiru, trebaće ih digitalizovati.”

Ostaje papir

“Nemoguće je potpuno se riješiti papira. Postoje dokumenti trajnog čuvanja i dokumenti Arhivskog fonda Federacije, koji se po zakonu moraju čuvati na papiru. Ali, naravno, procesi operativnog kancelarijskog rada, toka kadrova, ureda, računovodstva, transportne logistike, transakcija u maloprodajnom segmentu prelaze u elektronsku interakciju, takvih je primjera sve više. A država to podstiče. Postoje inicijative koje će omogućiti stvaranje elektronskih ekvivalentnih duplikata fizičkih medija.

Informacioni sistemi koji prate procese dokumentacije potrebno je razviti u pravcu dugoročnog pouzdanog skladištenja informacija. S obzirom na sankcije i prijetnje informacionoj sigurnosti, sistemi su obavezni da obezbede bezbedno skladištenje i redovan pristup informacijama na mreži, bez obzira na promene u informacionoj infrastrukturi, formatima samih dokumenata ili rastućim pretnjama po sajber bezbednost. S obzirom na sve veći obim protoka dokumenata, korisnici bi trebali imati „jedan prozor“ za sve ključne korporativne informacije, što eliminiše rizik od nepovratnog gubitka važnih informacija i dokumenata. 

Korisnici bi trebali imati "jedan prozor" za sve ključne korporativne informacije, što eliminira rizik od nepovratnog gubitka važnih informacija
Aleksandar KuznjecovŠef ECM-a u ELAR Corporation

Uzimamo u obzir trendove i promjene na tržištu, danas naš softver za upravljanje dokumentima i pohranu informacija uključuje obećavajuće tehnologije s velikim potencijalom za budućnost. ELAR je razvio i uspešno primenjuje u projektima tehnologije za upravljanje velikim podacima, prepoznavanje teksta, klasifikaciju zasnovanu na mašinskom učenju, gradi elektronske arhive za dugoročno pravno značajno skladištenje dokumenata.

Ovo je mjesto gdje vidimo budućnost. Zemlja mora prijeći na digitalnu interakciju, ali također mora osigurati sigurnost digitalnih informacija i njihovo dugoročno skladištenje.”

 1. http://government.ru/docs/all/122858/
 2. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201702100009
 3. https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=%D0%AD%D0%9B%D0%90%D0%A0
 4. http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_144624/
 5. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304952/?sphrase_id=1552429
 6. http://government.ru/docs/45197/
 7. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/490479/
 8. https://www.gosuslugi.ru/
 9. https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304952/?sphrase_id=1628675
 10. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070001
 11. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001

Ostavite odgovor