Kazne za vožnju bez OSAGO osiguranja u 2022

sadržaj

U našem materijalu analiziramo koje su kazne predviđene za vožnju bez OSAGO osiguranja u 2022
Kazne za vožnju bez OSAGO osiguranja u 2022
U našem materijalu analiziramo koje su kazne predviđene za vožnju bez OSAGO osiguranja u 2022

U 2021. godini planirano je objedinjavanje baza osiguravača i policije. To znači da će saobraćajne kamere moći da kažnjavaju za vožnju bez OSAGO-a. Iznos je potpuno jednak onome koji inspektor napiše lično - 800 rubalja. Ali još nema nikakvih detalja o ovom pitanju.

Svaki vozač mora imati OSAGO polisu dok vozi automobil. Tako piše u članu 32 zakona „O obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti vlasnika vozila“.

Inspektor saobraćajne policije, nakon što je zaustavio automobil, može provjeriti da li vozač ima polisu. Podsjetimo, redovna isprava o autodržavljanju vrijedi godinu dana.

Dalje, moguće su različite opcije, zašto vozač nema osiguranje kod sebe. Kazne za različite prekršaje su različite.

Kazne za vožnju bez OSAGO

Nema politike

Fino: 800 rubalja.

Vozač prekrši član 12.37 Zakona o upravnim prekršajima (deo 2). kaže:

„Neispunjavanje obaveze vlasnika vozila utvrđene saveznim zakonom za osiguranje svoje građanske odgovornosti, kao i upravljanje vozilom, ako je poznato da takvo obavezno osiguranje nema, povlači za sobom izricanje administrativne kazne u iznosu od osamsto rubalja.”

Imajte na umu da se polisa sa kašnjenjem izjednačava sa njenim potpunim odsustvom. Takođe, možete kazniti za nedostatak polise koliko god puta želite.

Ako je politika OSAGO elektronska

Mnogi vozači sada izdaju elektronske OSAGO politike. Formalno, vozač automobila je dužan da ispiše osiguranje na štampaču i da ga nosi sa sobom.

Ali davne 2015. godine, prvi Zamjenik premijera Igor Šuvalov naložio saobraćajnoj policiji da provjerava dostupnost elektronske polise samo na osnovu RSA. Ispostavilo se da vozač ne mora sa sobom imati odštampani dokument.

Onda sve zavisi od pojedinačnog inspektora. Ako policajac suštinski želi da kazni vlasnika elektronske polise koji nije odštampao obrazac, formalno će biti u pravu. Ali možete pokušati da prikažete dokument sa ekrana vašeg telefona, tableta ili bilo kojeg drugog gadžeta.

Ako ste kod kuće zaboravili svoju polisu OSAGO

Fino: 500 rubalja ili upozorenje.

Vozač se kažnjava novčanom kaznom na osnovu člana 12.3 Zakona o upravnim prekršajima (dio 2). kaže:

„Upravljanje vozilom od strane vozača koji nema isprave za pravo upravljanja, polisa osiguranja obaveznog osiguranja od građanske odgovornosti vlasnika vozila podrazumijeva upozorenje ili izricanje administrativne kazne u iznosu od petsto rubalja.

Saobraćajna policija ima pristup bazi podataka autoosiguratelja (RSA). Inspektor može saznati da li vozač ima OSAGO polisu, bilo sa osobnog računara ili kontaktiranjem dispečera.

Ako ste zaboravili obnoviti svoju OSAGO polisu

Fino: 800 rubalja.

Ranije je polisa istekla radila još mjesec dana. Ali sada ova vladavina prava ne važi. Ako ste zaboravili da obnovite auto-državljanstvo, onda kršite član 12.37 Zakona o upravnim prekršajima (dio 2).

Ako upravljački program nije uključen u OSAGO politiku

Fino: 500 rubalja.

I to se dešava: postoji osiguranje, a vozač koji nije uključen u polisu vozi. Kazna nije tako velika kao u odsustvu OSAGO-a. Ali ni upozorenje neće raditi.

Vozač prekrši član 12.37 Zakona o upravnim prekršajima (deo 1). kaže:

„Upravljanje vozilom uz kršenje uslova predviđenih ovom polisom osiguranja za upravljanje ovim vozilom samo od strane vozača navedenih u ovoj polisi osiguranja povlači za sobom izricanje administrativne kazne u iznosu od pet stotina rubalja.

Korištenje lažne politike OSAGO

Kazna: 800 rub. + ograničenje/zatvor ili prisilni rad do jedne godine.

Ako ste namjerno kupili falsifikat i pokazali ga inspektoru, onda se ne možete izvući jednostavnom kaznom jer nemate polisu. Tih istih standardnih 800 rubalja će također biti. Ali čak i vozač s lažnom polisom će najvjerovatnije biti optužen za krivični postupak prema dijelu 3 čl. 327. Krivičnog zakona Federacije.

Nesreća bez politike OSAGO

Ako se desi da doživite nesreću, a jedan od učesnika nema polisu građanske odgovornosti ili je lažna, onda situacija postaje dramatična. Reći ćemo vam šta u ovom slučaju čeka krivca i žrtvu.

Krivac sa politikom, žrtva nije

To ništa ne menja za žrtvu. Osim ako u nesreći, ekipa saobraćajne policije ne dođe da to sredi, provjeri dokumente i „ošamari“ žrtvu novčanom kaznom od 800 rubalja zbog nepostojanja polise. U svakom slučaju, žrtva će dobiti isplatu od osiguranika.

Krivac bez politike, žrtva sa politikom

Politika CMTPL žrtve u ovoj situaciji ne utiče ni na šta. Ako se sa žrtvom nije bilo moguće dogovoriti o odšteti na licu mjesta, a došlo je do saobraćajne policije, krivac će dobiti administrativnu kaznu od 800 rubalja. Ali ovo nije najgore.

U svakom slučaju, krivac će morati platiti popravke i nadoknaditi štetu po zdravlje žrtve, ako postoji. Druga strana u nesreći ima pravo na tužbu ako se ne možete dogovoriti o visini naknade.

Niko nema politiku

Tada saobraćajna policija može izreći kaznu od po 800 rubalja za oba učesnika sudara. Krivac nadoknađuje troškove popravke automobila žrtve iz svog džepa. Možete se dogovoriti na licu mjesta. Potrebno je samo popuniti potvrdu o prijemu novca i nepostojanju potraživanja – kako bi se ubuduće izbjegli ekscesi. Ako uvjeravanje nije dovelo ni do čega, onda slučaj ide u pravosudni plan.

Popularna pitanja i odgovori

U 2022. godini, kazna za neposjedovanje polise OSAGO može se platiti uz popust od 50%. Dovoljno je uplatiti račun u roku od 20 dana od dana donošenja rješenja o upravnom prekršaju. Tada će umjesto 500 rubalja biti dovoljno platiti 250, a umjesto 800 rubalja - 400.

Kada treba platiti kaznu?

– Zakonom o prekršajima za to je predviđeno 60 kalendarskih dana – uzimaju se u obzir i praznici i neradni dani. Po isteku roka, predmet će otići sudskim izvršiteljima, koji će pokušati da naplate dug sa računa – ako imaju novca. Mogu oduzeti imovinu itd. Takođe, neplaćanje administrativne kazne na vrijeme može rezultirati novom novčanom kaznom u dvostrukom iznosu, ali ne manjem od 1000 rubalja. Postoje i ozbiljnije mjere uticaja – prinudni rad ili administrativni pritvor – kaže auto advokat Vadim Korshunov.

Postoji li druga kazna za vožnju bez OSAGO?

– Da, vožnja bez polise OSAGO predviđa mogućnost ponovnog kažnjavanja prekršioca. Ali svaki put kazna će biti 800 rubalja, a ne u većem iznosu, kao što je slučaj s drugim članovima Zakona o upravnim prekršajima. Međutim, i dalje je neprijatno za vozače, posebno kada putuju na velike udaljenosti – odgovara stručnjak Vadim Koršunov.

Ima li inspektor saobraćajne policije pravo zahtijevati osiguranje?

– Da, inspektor saobraćajne policije ima pravo da zahteva ne samo vozačku dozvolu i STS, već i polisu OSAGO. Dokument je naveden u spisku papira koje osoba treba da ima uvek u vožnji”, rekao je advokat.

Ostavite odgovor