Ljudi u riziku i faktori rizika

Ljudi u riziku i faktori rizika

Postoji 5 glavnih faktora rizika:

- Pušenje,

- dijabetes,

- Visok krvni pritisak,

- dislipidemije (posebno previsok holesterol),

- Koronarna nasljednost: ugroženi su muškarci od 55 godina i žene od 65 godina,

- Oni koji imaju člana porodice koji je bolovao ili boluje od kardiovaskularnih bolesti.

Ostavite odgovor