Ljudi u riziku, faktori rizika i prevencija disleksije

sadržaj

Ljudi u riziku, faktori rizika i prevencija disleksije

Ljudi u riziku

Ljudi sa porodična historija disleksiju.

Faktori rizika

Mnogi faktori, na primjer genetski ili okolišni, mogu objasniti pojavu disleksije. A Kombinacija ovih faktora svakako je uzrok nastanka disleksije.

prevencija

Pojava disleksije teško je spriječiti. Prevencija na kraju uključuje a rano otkrivanje.

 

Ostavite odgovor