sadržaj

Prevencija zatajenja bubrega

U nekim slučajevima bolest je nemoguće spriječiti. Međutim, dva su glavna uzroka dijabetes (tip 1 i 2) kao ihipertenzija. Dobra kontrola ovih bolesti uvelike smanjuje rizik od progresije do zatajenja bubrega. Međutim, zdrav način života može pomoći u smanjenju rizika.

  • Pažljivo pratite tretmane koje vam je preporučio ljekar ako imate hroničnu bolest poput dijabetesa, lupusa ili visokog krvnog pritiska.
  • Uzmite ili uzmite svoje krvni pritisak redovno.
  • Izbjegavajte ih zloupotreba alkohola, droga i lijekova, uključujući i one koji se prodaju bez recepta, kao što su aspirin, acetaminofen ili ibuprofen.
  • Odmah se obratite lijeku ako imate urinarnu infekciju ili bilo koje drugo stanje mokraćnog sustava.

Prevencija zatajenja bubrega: shvatite sve za 2 min

Ostavite odgovor