Faktori rizika i prevencija Hodgkinove bolesti

sadržaj

Faktori rizika i prevencija Hodgkinove bolesti

Faktori rizika

  • Family History. Ako imate brata ili sestru koji su patili od ove bolesti, povećava se rizik. Trenutno nije poznato dolaze li u obzir genetski faktori ili je uključena činjenica da ste odrasli u sličnom okruženju;
  • seks. Nešto više muškaraca nego žena pati od Hodgkinove bolesti;
  • Infekcija sa virus d'Epstein-Barr (infektivna mononukleoza). Za ljude koji su se ranije zarazili virusom kaže se da imaju veći rizik od razvoja bolesti;
  • Imunski neuspjeh. Čini se da su pacijenti sa HIV-om ili koji su imali transplantaciju i uzimaju lijekove protiv odbacivanja izloženi većem riziku od prosjeka.

prevencija

Ne znamo do danas nema akcije sprečavanje Hodgkinove bolesti.

Čimbenici rizika i prevencija Hodgkinove bolesti: shvatite sve za 2 min

Ostavite odgovor