Poremećaji samopoštovanja: Kako cijenimo svoju vrijednost?

Poremećaji samopoštovanja: Kako cijenimo svoju vrijednost?

Ce presuda je i subjektivna i objektivna. Na to utječu iskustva, sposobnosti (fizičke, intelektualne) i opći temperament Optimističan ou pesimistično osobe.

Samopoštovanje je skup prosudbi (sposobnosti, važnosti, vrijednosti itd.) Koje osoba ima o sebi u različitim područjima (posao, škola, fizički izgled itd.).

Samopoštovanje ne bi samo ovisilo o percepcija koju pojedinci imaju o svojim uspjesima i neuspjesima ali i njihove uspešni ciljevi. Kada osoba premaši ili postigne ciljeve koje si je postavilae, na primjer položivši ispit nakon puno rada, njeno samopouzdanje bi se ojačalo.

Naprotiv, kada postavljene ambicije premaše kapacitete, poput trčanja maratona s malo treninga, neuspjeh će često biti efikasan i može navesti osobu da sebe smatra negativno, ako je uspjehu pridavao veliku važnost.

Poznavajući svoje sposobnosti i postavljajući ostvarive ciljeve, stavljamo sve šanse za uspjeh na našu stranu. . 

Često je teško u potpunosti razumjeti njegove stvarne sposobnosti. Način na koji ih vidimo snažno je podložan prosuđivanju drugih i našim osjećajima. Ljudi će uvek težiti tome overvalue ili naprotiv potcijeniti sebe.

Ostavite odgovor