Kružni tok 2022

sadržaj

Promijenjena su pravila vožnje po kružnom toku, sada je glavni onaj koji ide u krug. Ali postoje pojedinosti, o njima ćemo reći.

Osnovno pravilo u 2022. je: ako prije ulaska u kružni tok postoji propisani znak „Kružni tok“, onda onaj koji ulazi u kružni tok popušta, a glavni je onaj koji se vozi po krugu. Od 2010. do 2017. godine bilo je drugačije, bile su dvije opcije putovanja, pa je nastala zabuna. Nova pravila su to uklonila.

Nova pravila za vožnju kružnim tokovima

Oni su regulisani Uredbom Vlade Federacije od 26.10.2017. oktobra 1300. godine, XNUMX br. XNUMX “O izmjenama i dopunama Pravila puta Federacije”. Dokument mijenja redoslijed prolaska kružnih tokova.

Novo izdanje Pravilnika o saobraćaju kaže: na raskrsnici istovrsnih puteva sa kružnim tokovima i saobraćajnim znakom 4.3 „Kružni tok“, vozač je, ulaskom u takvu raskrsnicu, dužan da ustupi prednost vozilima koja se kreću ovom raskrsnicom.

Ako su na kružnom toku postavljeni znaci prioriteta ili semafori, kretanje vozila se vrši u skladu sa njihovim zahtjevima.

– Do 2017. godine, automobili koji su se kretali kružno su bili obavezni da puštaju one koji napuste krug. U 2022. oni koji voze kružnim tokom imaju prednost u odnosu na one koji voze kružnim tokom. Ovo pravilo je razvijeno kako bi se smanjila gužva na kružnim raskrsnicama, — rekao je kandidat pravnih nauka, advokat Genady Nefedovsky.

Šta je kružni tok

Kružni tok – mesto raskrsnice, raskrsnice ili račvanja puteva u istom nivou, označeno saobraćajnim znakom „Kružni tok“. Kretanje po njemu je organizirano samo u jednom smjeru - u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ne možete voziti u suprotnom smjeru.

– Sam po sebi, termin „kružni tok“ ne postoji u Pravilima puta. SDA definira pojam raskrsnice i objašnjava kako se kretati u kružnom toku, objašnjava naš stručnjak.

Vrste putokaza na kružnom toku

Kružni tokovi su označeni posebnim znakovima. To su znakovi br. 1.7 – „Kružna saobraćajna raskrsnica“ i znak br. 4.3 – „Kružni tok“. Označeni su strelicama koje određuju smjer kretanja u krugu suprotno od kazaljke na satu.

Ali moguće su i druge opcije. Na primjer, u paru se postavlja znak „Ustupi put“, tada se ruta ne mijenja, samo je ovaj znak „naslijeđen“ iz prošlih godina i neće biti kontradiktornosti. Biće ako se na ulazu okači tabla „Glavni put“. Onda vozite u skladu sa zahtevom ovog znaka, vi ste inferiorni. Može biti da je na ulazu u krug semafor. Zatim vozite prema semaforu.

Kako odabrati traku kada vozite kroz raskrsnicu

Ako na krugu postoje dvije, tri ili više traka za promet, onda je bolje postupiti na sljedeći način: ako je potrebno, izaći iz kruga na jednom od najbližih izlaza, nema smisla mijenjati trake ulijevo, pogodnije je voziti desnom trakom bez nepotrebnih promjena. Ako trebate voziti cijeli ili gotovo cijeli krug, onda je preporučljivo da se približite centru kruga, tamo je slobodnije i nećete smetati onima koji ulaze i izlaze. Ali zapamtite da krug možete napustiti samo u krajnjoj desnoj traci, osim ako saobraćajnim znacima nije drugačije određeno. Ako znakovi 'Smjer smjera trake' dozvoljavaju ulazak i izlazak iz kruga s više traka, imate pravo na to.

Kazne za kršenje pravila

  1. Ako niste ispunili zahtjev znaka „Kružni tok“ i niste ustupili put osobi koja se vozi u krugu koristeći prednost, tada kazna - 1 hiljada rubalja – čl. 12.13 Upravni zakon Federacije.
  2. Ako ste prekršili zahtjeve znakova ili oznaka prilikom vožnje u krugu, na primjer, promijenili traku kroz kontinuiranu traku koja razdvaja trake za prolaz, ili promijenili traku iz pogrešnog (krajnje desnog) položaja, onda je kazna blaže – opomena ili novčana kazna od 500 rubalja – čl. 12.16 Upravni zakon Federacije.
  3. Ako idete u krug „protiv žita“, odnosno u smjeru kazaljke na satu, smatrat će se da se krećete suprotnom trakom, kazna – novčana kazna od 5 hiljada rubalja ili lišenje prava na 4-6 meseci – čl. 12.15 Upravni zakon Federacije.

Popularna pitanja i odgovori

Razgovarali smo o pravilima prolaska kružnih tokova 2022. Odgovori na popularna pitanja na temu kandidat pravnih nauka, advokat Genady Nefedovsky.

Kada kažu „prsten“, na koju raskrsnicu misle?

„Prsten“ se smatra vrstom raskrsnica, u čijoj sredini se nalazi ostrvo. Ovo je neregulisana raskrsnica koja nije opremljena semaforima.

Zašto kreirati kružne tokove?

Njihov zadatak je omogućiti vozilima da brzo i lako pređu raskrsnicu. Kružni tok je prvobitno razvijen u Velikoj Britaniji 1960-ih, a sada se široko koristi u mnogim zemljama.

Možete li mi reći korak po korak kako proći kroz kružni tok?

1. Prilikom ulaska u krug morate uključiti desni pokazivač smjera.

2. Po potrebi vozite pravo ili lijevo – uključite lijevi žmigavac, promijenite traku ulijevo.

3. Prije izlaska, uključivši desni žmigavac, promijenite traku udesno.

4. Pomaknite se u željeno skretanje.

5. Ako trebate proći na raskrsnici desno, nije potrebno praviti cijeli krug. Možete odmah ući u desnu traku koristeći odgovarajući pokazivač smjera i napustiti prsten.

Ostavite odgovor